Grafisk Profil

Den grafiske profilen er utvikla og laga av Gasta Design. Spørsmål om bruk kan rettast til dei.


Logo


Farge

Last ned eps fil av fargar: Eps
Last ned pdf av fargar: Pdf


Grafisk element

Last ned eps fil av slagord med form: Eps


Typografi

På web er det: Open sans som er brukt.
I det grafiske arbeidet er det: Sailec som er brukt, last ned oversikt over Sailec: Pdf