Vilkår og betingelser

Generelle avtalevilkår

Les mer her

Betalingsbetingelser

AKRAFT fakturerer alle sine kunder på etterskudd rundt den 10. hver måned. Forfall 10 dager.

ANGRERETT

Fyll ut skjema

Elsertifikat

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen, gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Denne finansieringen vil vedvare frem til utgangen av år 2035.

Hva betyr dette for deg?

Kraftleverandøren er pålagt å kjøpe elsertifikater for en andel av forbruket ditt. De kostnadene kraftleverandøren har ved kjøp av elsertifikater skal inngå i den på forhånd avtalte strømprisen, og skal ikke skilles ut som en egen kostnad ved avtaleinngåelse.

Elsertifikatene inngår i den avtale prisen

Begrunnelsen for at kostnadene til elsertifikater skal inngå i den avtale prisen, og ikke skilles ut som en egen kostnad, er at du som forbruker på forhånd skal vite hvilken pris du betaler for strømmen din (også inkludert elsertifikater) og gjøre det enklere for deg å sammenlikne ulike kraftavtaler.

Prisen på elsertifikater bestemmes av tilbud og etterspørsel, og elsertifikatkostnaden representerer derfor ikke en fast kostnad for kraftleverandørene. Kravene gir dermed kraftleverandørene insentiv til å kjøpe elsertifikater til lavest mulig kostnad slik at de kan konkurrere om å tilby lavest totalpris på strømmen de leverer.

Retningslinjer for personvern

Les mer her