Elhub

Hva er Elhub?

Elhub er en nøytral datahub som vil håndtere all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Det vil være standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling som vil føre til at alle markedsaktører kun behøver å forholde seg til en part.

Elhub vil bidra til effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet og utnytting av det teknologiske potensialet som ligger i AMS, både for nettselskap, leverandører og sluttbrukere.

Det er også kommet en løsning for deg som sluttbruker (privatkunde eller bedriftskunde), som heter Elhub Web Plugin. Dette er en løsning der du kan logge deg inn via min side hos kraftleverandøren, og se måleverdier og annen informasjon om målepunktet.

Logg inn på Elhub Web Plugin.