AKRAFT er stolt sponsor av "kom heimatt" - me ynskjer alle laga lykke til på bilrebusen :)

 

Oppgåve 1: Laget ditt skal få 10 personar til å like Facebook-sida til AKRAFT. Laget må skrive ned navna på dei som har likt sida.

Oppgåve 2: Laget ditt skal få 5 personar til å dele annonsa under på sin Facebook-vegg. Laget må skrive ned navnet på dei personane som har delt annonsa.

NB! Navna på personane som likar og deler skal skrivast ned på oppgåvearket.