Alltid billig strøm!

Generelle avtalevilkår

AVTALEVILKÅR MELLOM KUNDE OG AKRAFT

GJELDENDE FRA 01.01.2017 (revidert 23.06.2017)

 

 

Dersom ikke annet er oppgitt i avtalen nedenfor er det "Energi Norges standard kraftleveringsavtale" som er gjeldende. Denne er utarbeidet av EnergiNorge i samarbeid med forbrukerombudet og er gjeldende fra og med 01.01.2017.

§1. OPPSTART/BESTILLING

 1. Ved bestilling gir kunden AKRAFT fullmakt til å:
  1. Foreta leverandørbytte etter NVEs retningslinjer samt til å ordne alle formelle forhold relatert til leverandørbytte. AKRAFT kan og, om nødvendig, innhente informasjon vedrørende leverandørbytte hos netteier og nåværende kraftleverandør.
  2. Avslutte kundeforholdet hos tidligere leverandør. AKRAFT står ikke ansvarlig dersom kunden har en juridisk bindende avtale med tidligere leverandør.
  3. Ved oppstart/bestilling må kunden oppgi sin målerstand til AKRAFT. Ved leverandørbytte kan ikke målerstanden være eldre enn 20 dager.

§2. LEVERINGSVILKÅR

 1. Fra bestilling tar det normalt 10 dager før kraftleveransen kan starte.

 2. AKRAFT har rett til å foreta kredittvurdering av kunden før oppstart og kunne avslå/avslutte leveransen.
 3. Ved flytting til ny adresse ber vi om at kunden melder dette til AKRAFT så snart som mulig. Dersom AKRAFT ikke har mottatt melding om flytting til ny adresse før det har gått 30 dager etter innflytting kan netteier kreve deg som kunde for ventetariff.
 4. Ved endring i offentlige avgifter/pålegg om endringer fra myndighetene og endring av pris/gebyr vil dette varsles på våre hjemmesider i tillegg til epost eller sms til kunde.
 5. Alle våre priser er oppgitt inkludert merverdiavgift.
 6. Ved giroutsending påløper et fakturagebyr på kr 49,- pr faktura.

 

§3. BETALINGSVILKÅR

 1. Fakturering skjer etterskuddsvis en gang pr. måned.

 2. Normalt benyttes verdier oversendt fra netteier, men ved manglende målerstand på faktureringtidspunkt forbeholder AKRAFT seg retten til å stipulere.Eventuelle avvik mellom målt og stipulert blir fortløpende korrigert.

 3. Dersom kunden ved opphør har til gode beløp hos AKRAFT, utbetaler AKRAFT kun beløp over 50 kroner.

 4. Alle kunder med registrert epostadresse settes opp på epostfaktura fra og med oppstart.

 

§3. STRØMAVTALER

 1. SPOT 

  1. Strømprisen som blir levert er AKRAFT's innkjøpspris. Innkjøpspris er en timeveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool pr. mnd med tilhørende innkjøpskostnader i området som strømmen blir levert.
  2. I tillegg til strømprisen har avtalen et påslag pr kWh. Påslaget inkluderer kostnader til offentlig pålagte elsertifikater og kan endres med to ukers varsel via AKRAFTs internettsider samt epost/SMS til kunde. Påslaget kan variere mellom kunder utfra eventuelle fritak for elsertifikater.
   1. Kampanjevilkår
    1. Alle våre nye kunder får 0,5 øre for hver kWh de bruker i rabatt på regningen.
    2. Elsertifikat er kostnadsfritt i avtaleperioden.
    3. kampanjeperiode på 3 måneder.
    4. Ved brudd på avtaleperioden utover angrefrist belastes kunden oppsigelsesgebyr.
    5. Etter avtaleperioden betaler kunden ordinær pris på det tidspunkt avtaleperioden opphører.
  3. Kunder som har tidsavgrenset avtale basert på markedspris («spotpris», «innkjøpspris») eller variabel pris får mulighet til å kjøpe seg fri fra avtalen før bindingstiden er utløpt. Kunden skal betale et gebyr som tilsvarer verdien av fordelen som er avtalt for hele bindingsperioden, for eksempel engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler. Dette særskilte vilkåret erstatter § 5-2 i Standard kraftleveringsavtale.
 2. VARIABEL

  1. Produktet inngår i kategori «standard variabel». Prisen settes av AKRAFT og kan endres med 2 ukers varsel. Alle prisendringer varsles på våre hjemmesider i tillegg til epost/SMS til kunde.
  2. I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikat.
  3. Kunder som har tidsavgrenset avtale basert på markedspris («spotpris», «innkjøpspris») eller variabel pris får mulighet til å kjøpe seg fri fra avtalen før bindingstiden er utløpt. Kunden skal betale et gebyr som tilsvarer verdien av fordelen som er avtalt for hele bindingsperioden, for eksempel engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler. Dette særskilte vilkåret erstatter § 5-2 i Standard kraftleveringsavtale.
 3. FASTPRIS

  1. Produktet er bindende og gjelder for 12 måneder, eventuelt lengre dersom dette er avtalt.
  2. I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikat.
  3. Kunden blir varslet når avtalen nærmer seg utløp. Dersom ikke kunden selv ber om ny fastprisavtale, blir kunden automatisk flyttet over på produktet «VARIABEL».
  4. Avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom avtalen bestemmer. Kunder gis imidlertid anledning til frikjøp fra sin avtaleforpliktelse ved å betale et frikjøpsbeløp. Frikjøpsbeløpet fastsettes til AKRAFT sitt tap ved at avtalen ikke gjennomføres ut avtaleperioden. Minimumsbeløp for frikjøp er kr 500,-. Dersom kunden ved bestilling mottar en engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler og bryter avtalen i avtaleperioden, må kunden i tillegg betale et gebyr som tilsvarer verdien av denne fordelen. Dette særskilte vilkåret er i tillegg til § 5-1 i standard kraftleveringsavtale

      4. FULL CTRL


1.    Strømprisen som blir levert er en fastpris pr. mnd. Du betaler en fast sum pr. mnd ut fra årsforbruk på anlegget. I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder månedsprisen kostnader til kjøp av elsertifikat. Avtalen gjelder i 12 mnd. Avtalen blir automatisk fornyet med et år dersom vi ikke mottar melding om noe annet innen dato for utløp på avtalen.
2.    På utløpsdato vil du motta en epost med opplysninger om pris i ny avtaleperiode. 
3.    Avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom avtalen bestemmer. Kunder gis imidlertid anledning til frikjøp fra sin avtaleforpliktelse ved å betale et frikjøpsbeløp. Frikjøpsbeløpet fastsettes til AKRAFT sitt tap ved at avtalen ikke gjennomføres ut avtaleperioden. Minimumsbeløp for frikjøp er 1x månedsbeløp på gjeldende avtale. Dersom kunden ved bestilling mottar en engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler og bryter avtalen i avtaleperioden, må kunden i tillegg betale et gebyr som tilsvarer verdien av denne fordelen. Dette særskilte vilkåret er i tillegg til § 5-1 i standard kraftleveringsavtale
4.    Kunden kan ikke bytte til en annen Full Ctrl pakke før det er gått 12 mnd. Kunden kan velge å bytte til en annen Full Ctrl pakke dersom han betaler oppsigelsesgebyr.
Full Ctrl Mini: Prisen gjelder for forbruk inntil 7 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 7 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 50 øre/kWh.1.    
2.    Full Ctrl XSmall: Prisen gjelder for forbruk inntil 10 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 10 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 50 øre/kWh.
3.    Full Ctrl Small: Prisen gjelder for forbruk inntil 12 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 12 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 50 øre/kWh.
4.     Full Ctrl Medium: Prisen gjelder for forbruk inntil 15 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 15 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 50 øre/kWh .
5.    Full Ctrl Large: Prisen gjelder for forbruk inntil 20 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 20 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 50 øre/kWh.
6.    Full Ctrl XLarge: Prisen gjelder fro forbruk inntil 25 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 25 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 50 øre/kWh.

7.    Full Ctrl XXLarge: Prisen gjelder for forbruk inntil 30 000kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 30 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 50 øre/kWh.

 

     5. PRØVESTRØM

 1. Prøvestrøm varer i 2 måneder fra og med oppstartsdato på kontrakten.
  1. 14 dager før utløp av Prøvestrøm vil motta en epost samt SMS med anbefaling på ny leveranse.
 2. PRØVESTRØM kan kun bestilles av privatpersoner med et årlig forbruk på mindre enn 35000 kWh.
  1. dersom det viser seg at du bruker mer enn 35000 kWh pr (opplyst fra netteier) annulleres Prøvestrøm. Dette vil også bli varslet til kunde pr epost med en anbefaling om ny leveranse.
 3. Avtalen har ingen bindingstid.
 4. Det er ingen begrensning på hva kunden kan bruke i strøm, men kunden er ansvarlig for å levere korrekt målerstand underveis i kundeforholdet.
 5. Etter endt prøvestrømperiode er det ordinærpris på produktet du fortsetter med som gjelder.

§4. GENERELT

 1. Dersom ikke annet er spesifisert i avtalevilkårene, vil alle våre avtaler vare til de blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dager varsel, uten at det er krav om saklig grunn.
 2. Angrefrist - Du har 14 dagers ubetinget angrerett fra og med dato for bestilling. For å angre må du gjøre det via våre angrerettskjema. Angreretten gir ingen garanti for at strømleveransen blir kansellert, men du vil ikke bli belastet for oppsigelsesgebyr dersom du har bestilt et produkt med bindingstid.
  1. For at vi skal kansellere din oppstart må vi motta angrerettskjema senest 3 dager før dato for oppstart. Tilbud/kampanjeperioder vil bortfalle ved bruk av angrefrist og ordinær pris på avtale vil bli benyttet.
 3. Bonusprogram - Har du sagt opp avtalen med oss og kommer tilbake innen 30 dager, vil din bonusopptjening fortsette uavbrutt. Dersom du er borte fra oss mer enn 30 dager, vil din bonusopptjening starte helt på nytt.
 4. Som kunde i AKRAFT aksepterer du å motta informasjon om ditt kundeforhold på epost og sms. Du aksepterer også å motta tilbud på strøm etter at du har sagt opp din strømavtale, men da med mulighet for avmeldingsfunksjon. 
 5. Våre kampanjer gjelder ikke for bedrifts-abonnement og/eller byggestrøm.
 6. AKRAFT varsler alle kunder ved endring i pris og/eller vilkår. Informasjon om dette sendes til kundens oppgitte epost eller som SMS til oppgitt mobilnummer. Det er kundens ansvar at disse opplysningen til enhver tid er korrekt.
 7. Personvern og bruk av informasjon – Vi anser personlig informasjon som navn, adr., e-post og telefon nr. som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder et anlegg eller abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.

 

 

 

 

 

VURDERER DU Å BYTTE TIL AKRAFT?

Jeg ringer deg så fort som mulig innenfor våre åpningstider.
Still spørsmål og lær mer om våre fordeler.