Alltid billig strøm!

Generelle avtalevilkår

AVTALEVILKÅR MELLOM KUNDE OG AKRAFT

GJELDENDE FRA 01.01.2017 (revidert 10.08.2018)

 

 

Dersom ikke annet er oppgitt i avtalen nedenfor er det "Energi Norges standard kraftleveringsavtale" som er gjeldende. Denne er utarbeidet av EnergiNorge i samarbeid med forbrukerombudet og er gjeldende fra og med 01.01.2017.

§1. OPPSTART/BESTILLING

 1. Ved bestilling gir kunden AKRAFT fullmakt til å:

  1. Foreta leverandørbytte etter NVEs retningslinjer samt til å ordne alle formelle forhold relatert til leverandørbytte. AKRAFT kan og, om nødvendig, innhente informasjon vedrørende leverandørbytte hos netteier og nåværende kraftleverandør.

  2. Avslutte kundeforholdet hos tidligere leverandør. AKRAFT står ikke ansvarlig dersom kunden har en juridisk bindende avtale med tidligere leverandør.

  3. Ved oppstart/bestilling må kunden oppgi sin målerstand til AKRAFT. Ved leverandørbytte kan ikke målerstanden være eldre enn 20 dager.

§2. LEVERINGSVILKÅR

 1. Fra bestilling tar det normalt 10 dager før kraftleveransen kan starte.

 2. AKRAFT har rett til å foreta kredittvurdering av kunden før oppstart og kunne avslå/avslutte leveransen.

 3. Ved flytting til ny adresse ber vi om at kunden melder dette til AKRAFT så snart som mulig. Dersom AKRAFT ikke har mottatt melding om flytting til ny adresse før det har gått 30 dager etter innflytting kan netteier kreve deg som kunde for ventetariff.

 4. Ved endring i offentlige avgifter/pålegg om endringer fra myndighetene og endring av pris/gebyr vil dette varsles på våre hjemmesider i tillegg til epost eller sms til kunde.

 5. Alle våre priser er oppgitt inkludert merverdiavgift.

 6. Ved giroutsending påløper et fakturagebyr på kr 49,- pr faktura.

 7. Prismatch:
  1. Prismatch gjelder for alle privatkunder. AKRAFT matcher prisen dersom du som kunde får tilbud om tilsvarende avtale til lavere pris hos en konkurrent og kan fremlegge dokumentasjon på dette. Prisene må være dagsaktuelle og allment tilgjengelige.
  2. Benytter du deg av Prismatch får du vår Spot eller Variabel avtale til tilsvarende pris hos oss. Dersom tilbudet fra annen strømleverandør gjelder i en begrenset periode, matcher vi prisen for samme periode. Etter endt periode gjelder standard Variabel eller Spot avtale fra AKRAFT.
  3. Nettleie omfattes ikke av prismatch.
  4. Prismatch gjelder kun Spot og Variabel.
  5. Prismatch kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

 

§3. BETALINGSVILKÅR

 1. Fakturering skjer etterskuddsvis en gang pr. måned.

 2. Normalt benyttes verdier oversendt fra netteier, men ved manglende målerstand på faktureringtidspunkt forbeholder AKRAFT seg retten til å stipulere.Eventuelle avvik mellom målt og stipulert blir fortløpende korrigert.

 3. Dersom kunden ved opphør har til gode beløp hos AKRAFT, utbetaler AKRAFT kun beløp over 50 kroner.

 4. Alle kunder med registrert epostadresse settes opp på epostfaktura fra og med oppstart.

 5. Dersom du ikke registrerer avtalegiro innen en måned etter oppstart, vil det påløpe et gebyr på 20kr ved fakturering.

 

§4. STRØMAVTALER

 1. SPOT 

  1. Strømprisen som blir levert er AKRAFT's innkjøpspris. Innkjøpspris er en timeveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool pr. mnd med tilhørende innkjøpskostnader i området som strømmen blir levert.

  2. I tillegg til strømprisen har avtalen et påslag pr kWh. Påslaget inkluderer kostnader til offentlig pålagte elsertifikater og kan endres med to ukers varsel via AKRAFTs internettsider samt epost/SMS til kunde. Påslaget kan variere mellom kunder utfra eventuelle fritak for elsertifikater.

 2. VARIABEL

  1. Produktet inngår i kategori «standard variabel». Prisen settes av AKRAFT og kan endres med 2 ukers varsel. Alle prisendringer varsles på våre hjemmesider i tillegg til epost/SMS til kunde.

  2. I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikat.

  3. Kunder som har tidsavgrenset avtale basert på markedspris («spotpris», «innkjøpspris») eller variabel pris får mulighet til å kjøpe seg fri fra avtalen før bindingstiden er utløpt. Kunden skal betale et gebyr som tilsvarer verdien av fordelen som er avtalt for hele bindingsperioden, for eksempel engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler. Dette særskilte vilkåret erstatter § 5-2 i Standard kraftleveringsavtale.

 3. FASTPRIS

  1. Produktet er bindende og gjelder for 12 måneder, eventuelt lengre dersom dette er avtalt.

  2. I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikat.

  3. Dersom ikke kunden selv ber om ny fastprisavtale, blir kunden automatisk flyttet over på produktet «VARIABEL».

  4. Avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom avtalen bestemmer. Kunder gis imidlertid anledning til frikjøp fra sin avtaleforpliktelse ved å betale et frikjøpsbeløp. Frikjøpsbeløpet fastsettes til AKRAFT sitt tap ved at avtalen ikke gjennomføres ut avtaleperioden. Minimumsbeløp for frikjøp er kr 500,-. Dersom kunden ved bestilling mottar en engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler og bryter avtalen i avtaleperioden, må kunden i tillegg betale et gebyr som tilsvarer verdien av denne fordelen. Dette særskilte vilkåret er i tillegg til § 5-1 i standard kraftleveringsavtale

      4. FULL CTRL


1.    Strømprisen som blir levert er en fastpris pr. mnd. Du betaler en fast sum pr. mnd ut fra årsforbruk på anlegget. I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder månedsprisen kostnader til kjøp av elsertifikat. Avtalen gjelder i 12 mnd. Avtalen blir automatisk fornyet med et år dersom vi ikke mottar melding om noe annet innen dato for utløp på avtalen.
2.    På utløpsdato vil du motta en epost med opplysninger om pris i ny avtaleperiode. 
3.    Avtale om kraftpris med fast pris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom avtalen bestemmer. Kunder gis imidlertid anledning til frikjøp fra sin avtaleforpliktelse ved å betale et frikjøpsbeløp. Frikjøpsbeløpet fastsettes til AKRAFT sitt tap ved at avtalen ikke gjennomføres ut avtaleperioden. Minimumsbeløp for frikjøp er 1x månedsbeløp på gjeldende avtale. Dersom kunden ved bestilling mottar en engangsrabatt, løpende rabatt eller andre fordeler og bryter avtalen i avtaleperioden, må kunden i tillegg betale et gebyr som tilsvarer verdien av denne fordelen. Dette særskilte vilkåret er i tillegg til § 5-1 i standard kraftleveringsavtale
4.    Kunden kan ikke bytte til en annen Full Ctrl pakke før det er gått 12 mnd. Kunden kan velge å bytte til en annen Full Ctrl pakke dersom han betaler oppsigelsesgebyr.
1.Full Ctrl Mini: Prisen gjelder for forbruk inntil 7 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 7 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh.1.    
2.    Full Ctrl XSmall: Prisen gjelder for forbruk inntil 10 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 10 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh.
3.    Full Ctrl Small: Prisen gjelder for forbruk inntil 12 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 12 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh.
4.     Full Ctrl Medium: Prisen gjelder for forbruk inntil 15 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 15 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh .
5.    Full Ctrl Large: Prisen gjelder for forbruk inntil 20 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 20 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh.
6.    Full Ctrl XLarge: Prisen gjelder for forbruk inntil 25 000 kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 25 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh.

7.    Full Ctrl XXLarge: Prisen gjelder for forbruk inntil 30 000kWh pr år. Dersom forbruket overstiger 30 000 kWh, vil prisen på det overstigende forbruket være 95 øre/kWh.

8.    Dersom forbruket nærmer seg grensen på pakken din, vil du motta en epost der du får tilbud om å kjøpe tileggspakker til en lavere pris enn det du blir belastet ved overforbruk.

Prisen ved kjøp av tilleggspakker: 

          Pakke 1
          - Få 1000 kWh extra
          - Kun 850 kroner

          Pakke 2
         - Få 2500 kWh ekstra
         - Kun 2125 kroner

          Pakke 3
         - Få 5000 kWh ekstra
         - Kun 4250 kroner

         Pakke 4
        - Få 10 000 kWh ekstra
        - Kun 8500 kroner

 

     5. PRØVESTRØM

 1. Prøvestrøm varer i 2 måneder fra og med oppstartsdato på kontrakten.

  1. 14 dager før utløp av Prøvestrøm vil motta en epost samt SMS med anbefaling på ny leveranse.

 2. PRØVESTRØM kan kun bestilles av privatpersoner med et årlig forbruk på mindre enn 35000 kWh.

  1. dersom det viser seg at du bruker mer enn 35000 kWh pr (opplyst fra netteier) annulleres Prøvestrøm. Dette vil også bli varslet til kunde pr epost med en anbefaling om ny leveranse.

 3. Avtalen har ingen bindingstid.

 4. Det er ingen begrensning på hva kunden kan bruke i strøm, men kunden er ansvarlig for å levere korrekt målerstand underveis i kundeforholdet.

 5. Etter endt prøvestrømperiode er det ordinærpris på produktet du fortsetter med som gjelder.

 6. Prøvestrøm er forbeholdt nye kunder.

§5. GENERELT

 1. Dersom ikke annet er spesifisert i avtalevilkårene, vil alle våre avtaler vare til de blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dager varsel, uten at det er krav om saklig grunn.

 2. Angrefrist - Du har 14 dagers ubetinget angrerett fra og med dato for bestilling. For å angre må du gjøre det via våre angrerettskjema. Angreretten gir ingen garanti for at strømleveransen blir kansellert, men du vil ikke bli belastet for oppsigelsesgebyr dersom du har bestilt et produkt med bindingstid.

  1. For at vi skal kansellere din oppstart må vi motta angrerettskjema senest 3 virkedager før dato for oppstart. Tilbud/kampanjeperioder vil bortfalle ved bruk av angrefrist og ordinær pris på avtale vil bli benyttet.

 3. Bonusprogram - Har du sagt opp avtalen med oss og kommer tilbake innen 30 dager, vil din bonusopptjening fortsette uavbrutt. Dersom du er borte fra oss mer enn 30 dager, vil din bonusopptjening starte helt på nytt. Dersom du ønsker å ta ut opptjent bonus, må dette gjøres før oppsigelse av strømavtalen hos oss. Etter oppsigelse vil ikke din bonus være tilgjengelig.

 4. Som kunde i AKRAFT aksepterer du å motta informasjon om ditt kundeforhold på epost og sms. Du aksepterer også å motta tilbud på strøm etter at du har sagt opp din strømavtale, men da med mulighet for avmeldingsfunksjon.

 5. Våre kampanjer gjelder ikke for bedrifts-abonnement og/eller byggestrøm.

 6. AKRAFT varsler alle kunder ved endring i pris og/eller vilkår. Informasjon om dette sendes til kundens oppgitte epost eller som SMS til oppgitt mobilnummer. Det er kundens ansvar at disse opplysningen til enhver tid er korrekt.

 7. Personvern og bruk av informasjon –

  AKRAFT AS ivaretar og beskytter våre kunders personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Eksempler på dette er namn, adresse fødselsnummer, kontonummer, målernummer og opplysninger om strømforbruk. Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.

  AKRAFT AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av AKRAFT AS.

  Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester etableres et kundeforhold, som danner lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger.

  Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomfører leveransen og faktureringen.

  Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge AKRAFT AS har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikkje lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når AKRAFT AS ikkje lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

  Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som AKRAFT AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

 

 

 

VURDERER DU Å BYTTE TIL AKRAFT?

Jeg ringer deg så fort som mulig innenfor våre åpningstider.
Still spørsmål og lær mer om våre fordeler.