Alltid billig strøm!

Full Ctrl - Large

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Full Ctrl - Large

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Annen prismodell

Beskrivelse av produkt (max 400 tegn):

productDescription Inntil 20 000 kWh.

Kilowattimepris frem i tid inkl. MVA per. forsyningsområde
Hele Norge (øre):

kwPriceNO 0

Kilowattimepris forrige måned inkl. MVA per. forsyningsområde:

kwPriceLastMonthNO 0

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Bindingstid (antall måneder) (mnd):

agreementTime 12

Månedsgebyr (NOK inkl. mva):

monthlyFee 0

Maksimalt antall kilowatt-timer per år:

maxkwYear 20000

Merforbruk ut over maks ant. Kwt (øre/kwt inkl mva) frem i tid:

kwPriceExcessUsage 50

Fakturagebyr ved faktura i vanlig post (NOK. inkl. mva):

feeMail 49

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Endringsvarsling ut over det lovbestemte:

willNotifyDirectly SANN

Betingelsene gjelder minst et år:

termsFixedOneYear SANN

Prisavslag til kunder i Nord-Troms og Finnmark (som ikke skal betale elsertifikater)

elCertificatePrice 0

Andre betingelser knyttet til produktet:

otherConditions Første mnd gratis, deretter fast mnd sum på kr 779,-. Avviklingssgebyret er 1 x månedsprisen på Full ctrl pakken. .

Om kunden ikke oppfyller "andre betingelser":

otherConditionsNotMet Ved papirfaktura tilkommer det et fakturagebyr på 49 kroner.

Fastpristid (hvor lenge er pris fast-ant. mnd):

fixedPriceTime 12

VURDERER DU Å BYTTE TIL AKRAFT?

Jeg ringer deg så fort som mulig innenfor våre åpningstider.
Still spørsmål og lær mer om våre fordeler.