Alltid billig strøm!

Fast

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Fast

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Fastpris

Kilowattimepris frem i tid inkl. MVA per. forsyningsområde
Hele Norge (øre):

kwPriceNO 33,00

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Fastpristid (hvor lenge er pris fast-ant. mnd):

fixedPriceTime 12

Bindingstid (antall måneder) (mnd):

agreementTime 12

Fakturagebyr ved faktura i vanlig post (NOK. inkl. mva):

feeMail 49

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Endringsvarsling ut over det lovbestemte:

willNotifyDirectly SANN

Betingelsene gjelder minst et år:

termsFixedOneYear SANN

Produkt beskrivelse:

productDescription Du betaler samme strømpris hele avtaleperioden.

Prisavslag til kunder i Nord-Troms og Finnmark (som ikke skal betale elsertifikater)

elCertificatePrice 0,03

Andre betingelser knyttet til produktet:

otherConditions Avviklingssgebyret er satt til 1200 kroner med en nedtrapping på kr 100 pr måned kunden har vert aktiv. Oppgitt pris forutsetter valg av epostfaktura eller efaktura.

Om kunden ikke oppfyller "andre betingelser":

otherConditionsNotMet Ved papirfaktura tilkommer det et fakturagebyr på 49 kroner.

VURDERER DU Å BYTTE TIL AKRAFT?

Jeg ringer deg så fort som mulig innenfor våre åpningstider.
Still spørsmål og lær mer om våre fordeler.