Alltid billig strøm!

Fast

Navn Microdata-tag Value

Produktnavn:

productName Fast

Produkt type (Fastpris, Variabel pris, Spotpris, Innkjøpspris, Annen prismodell):

productType Fastpris

Kilowattimepris frem i tid inkl. MVA per. forsyningsområde
Hele Norge (øre):

kwPriceNO 37,50

Fornybar (har sertifikat på at kraften er fra fornybar kilde) (Ja/Nei)?

certifiedReneweable Nei

Gjelder også timemåler (Ja/Nei)?

appliesToSmartMeter Ja

Fastpristid (hvor lenge er pris fast-ant. mnd):

fixedPriceTime 12

Bindingstid (antall måneder) (mnd):

agreementTime 12

Fakturagebyr ved faktura i vanlig post (NOK. inkl. mva):

feeMail 49

Kan tegnes av nye kunder (Ja/Nei):

applicableToNewCustomers Ja

Endringsvarsling ut over det lovbestemte:

willNotifyDirectly SANN

Betingelsene gjelder minst et år:

termsFixedOneYear SANN

Produkt beskrivelse:

productDescription Kampanje til nye kunder. Du betaler samme strømpris hele avtaleperioden.

Prisavslag til kunder i Nord-Troms og Finnmark (som ikke skal betale elsertifikater)

elCertificatePrice 0,03

Andre betingelser knyttet til produktet:

otherConditions Avviklingssgebyret er satt til 500 kr . Oppgitt pris forutsetter valg av epostfaktura eller efaktura.

Om kunden ikke oppfyller "andre betingelser":

otherConditionsNotMet Ved papirfaktura tilkommer det et fakturagebyr på 49 kroner.

VURDERER DU Å BYTTE TIL AKRAFT?

Jeg ringer deg så fort som mulig innenfor våre åpningstider.
Still spørsmål og lær mer om våre fordeler.