Bonusprogrammet som gir deg gratis strøm

Vårt bonusprogram gir deg gratis strøm i form av opptjente kWh. Dette skjer automatisk når du registrerer deg som kunde - uansett abonnement. Etter ett år som kunde, starter du å bygge bonus. Da får du 100 kWh i startbonus, og 1 kWh gratis hver dag til en verdi av 10 øre. Etter to bonusår får du samme startbonusen og 2 kWh daglig til en verdi av 40 øre. Tredje bonusår er du på gull, og du får nye 100 kWh i startbonus og 3 kWh daglig til en verdi av 90 øre. Maksimalt oppsparte kWh er 4000. 

NB! Har du sagt opp avtalen med oss og kommer tilbake innen 30 dager, vil din bonusopptjening fortsette uavbrutt. Dersom du er borte fra oss mer enn 30 dager, vil din bonusopptjening starte helt på nytt. Ønsker du å ta ut opptjent bonus, må dette gjøres før oppsigelse av strømavtalen hos oss (før du flytter eller før du bestiller avtale hos ny leverandør). Etter at vi har mottatt oppsigelse, vil ikke din bonus være tilgjengelig. Du kan selv velge når du ønsker å bruke bonusen du har oppspart, men ved uttak av bonus vil din oppsparing falle tilbake til bronsenivå.

Bonusprogrammet vil bli synlig når du har vært kunde hos oss i ett år.

 

Slik fungerer det:

sol-test.png

BRONSE: etter 1 år som kunde

Starter etter 1 år som kunde

100 kWh i startbonus

1 kWh daglig til en verdi av 10 øre

bronse-test.png

SØLV: etter 2 år som kunde

Starter etter 2 år som kunde

100 kWh i startbonus

2 kWh daglig til en verdi av 40 øre

gull-test.png

GULL: etter 3 år som kunde

Starter etter 3 år som kunde

100 kWh i startbonus

3 kWh daglig til en verdi av 90 øre