Stormen "Knud" ga nordisk vindkraftrekord

Aldri før har Norden produsert mer vindkraft gjennom en uke eller en enkelttime. Vindkraften leverte en femtedel av samlet nordisk kraftproduksjon i forrige uke.

Vindkraften produserte over 1,3 TWh (milliarder kilowattimer) strøm, av en nordisk totalproduksjon på 6,8 TWh, ifølge NVEs ukentlige kraftrapport. Det er ny rekord - og mer skal det bli.

– Etter mange år med laber bris, er det blitt fart i vindkraftutbyggingen i Norge. I løpet av de kommende årene vil vindkraftproduksjonen mer enn tredobles, forteller næringspolitisk rådgiver Magne Fauli i Energi Norge.

Samspill vind-vann

Ifølge Vindportalen.no vil årlig produksjon i Norge øke fra dagens 3,5 TWh til 11,8 TWh når alle besluttede prosjekter er ferdig bygget og i drift.

– Norge har ikke bare formidable vindressurser, men også fleksibel vannkraft som kan levere kraft når det ikke blåser. Dette samspillet mellom fornybare energikilder er nokså unikt, mener Fauli.

Også vannkraften fikk ny næring til turbinene i forrige uke, da nivået i vannkraftmagasinene økte med fire prosentpoeng. Fyllingsgraden på landsbasis er nå 73,4 prosent – vel 10 prosentpoeng under normalen for årstiden. Magasinvannstanden er høyest på Østlandet og lavest i Nord-Norge.

Store prissvingninger

Høy vann- og vindkraftproduksjon drev strømprisene kraftig ned mot slutten av forrige uke. Sist lørdag var prisen på kraftbørsen Nord Pool helt nede i 20 øre per kilowattime, mot nærmere 60 øre i begynnelsen av september. Inneværende uke har prisen variert mellom 30 og 40 øre.

KILDE: EnergiNorge

Gasta Design