Om elsertifikater

Kilde: NVE

Kilde: NVE

Kraftleverandøren er pålagt å kjøpe elsertifikater for en andel av forbruket ditt. De kostnadene kraftleverandøren har ved kjøp av elsertifikater skal inngå i den på forhånd avtalte strømprisen, og skal ikke skilles ut som en egen kostnad ved avtaleinngåelse eller på din faktura.

Elsertifikatene inngår i den avtalte strømprisen

Kraftleverandøren er pålagt å kjøpe elsertifikater for ditt forbruk, og du skal som forbruker ikke selv kjøpe elsertifikater[1]. De kostnadene kraftleverandøren har ved kjøp av elsertifikater skal inngå i den på forhånd avtalte strømprisen, og skal ikke skilles ut som en egen kostnad ved avtaleinngåelse eller på din faktura. Har du en fastprisavtale eller en variabel prisavtale, skal kostnadene til elsertifikater inngå i den avtalte prisen, oppgitt i øre/kWh. Har du en spotpriskontrakt skal kostnaden til elsertifikater inkluderes i det avtalte i påslaget eller i det avtalte fastbeløpet.

Begrunnelsen for at kostnadene til elsertifikater skal inngå i den avtale prisen, og ikke skilles ut som en egen kostnad, er at du som forbruker på forhånd skal vite hvilken pris du betaler for strømmen din (også inkludert elsertifikater) og gjøre det enklere for deg å sammenlikne ulike kraftavtaler.

Prisen på elsertifikater bestemmes av tilbud og etterspørsel, og elsertifikatkostnaden representerer derfor ikke en fast kostnad for kraftleverandørene. Kravene gir dermed kraftleverandørene insentiv til å kjøpe elsertifikater til lavest mulig kostnad slik at de kan konkurrere om å tilby lavest totalpris på strømmen de leverer.  

Hvor stor andel av strømutgiftene er elsertifikater?

Basert på gjennomsnittlige markedspriser for elsertifikater i 2014, kan du forvente at elsertifikatene i 2015 vil utgjøre mellom 1,7 øre/kWh og 2,1 øre/kWh av strømprisen din (inkl. mva). I tillegg til kostnaden for elsertifikater vil en kraftleverandør ha administrative merkostnader. I Sverige har dette historisk ligget på mellom 5 - 10 prosent av markedsprisen på elsertifikatene.

Strømforbruket finner du på strømregningen fra kraftleverandøren, eller på regningen fra nettselskapet. Bruker du 20.000 kWh i året, som er typisk for en stor leilighet/lite hus, vil elsertifikatene føre til at du i 2015 får en ekstrakostnad, som følge av elsertifikatordningen, på mellom 378 og 454 kroner (inkl. mva.) - forutsatt de ovenfor nevnte prisene og administrasjonskostnader på 10 prosent.

Kraftleverandøren er pålagt å kjøpe elsertifikater for en andel av forbruket ditt. Denne andelen vil øke frem mot 2020, før den avtar frem mot 2035 . I 2015 skal kraftleverandøren kjøpe elsertifikater tilsvarene 8,8 prosent av ditt forbruk.

Kostnaden knyttet til elsertifikater avhenger av hvor mye strøm du bruker og hvilken pris kraftleverandøren krever. Kraftleverandøren kjøper elsertifikater på et åpent marked hvor prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel og varierer over tid. Din pris påvirkes dermed av hvor god din kraftleverandør er til å kjøpe elsertifikater. Uavhengig av dette skal kostnadene til elsertifikater inngå i den avtalte prisen.