Nye standardvilkår for strøm

Kilde: enerWE

Energinorge.jpeg

Strømkundene skal nå få bedre vilkår i strømavtalen sin. Dette vil bidra til å gjøre strømmarkedet enklere og tryggere for forbrukerkunder.

forbrukerombudet.png

Energi Norge og Forbrukerombudet er enige om endringer i standardvilkår for strøm i avtaler mellom forbrukerne og kraftleverandører.

 

De nye vilkårene er bedre for forbrukerne på flere områder:

  • Alle strømkunder skal nå få direkte varsel på̊ e-post, SMS eller lignende dersom leverandøren endrer strømprisen, eller gjør andre endringer i strømavtalen.

  • For kunder som ønsker å gå ut av fastprisavtaler eller avtaler med bindingstid, skal det nå gå tydelig frem av vilkårene hvordan selskapet beregner hvor mye kunden må betale for dette.

  • Betalingsvilkår skal gå klart og tydelig frem av avtalen. Dette er spesielt viktig i avtaler med forskuddsbetaling. Modellen for beregning av hvor mye selskapet kan kreve i forskuddsbetaling, skal følge forskrift fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat

  • Kunder på fastprisavtaler og andre avtaler som løper ut etter en bestemt tidsperiode, skal slippe å bli overført til dyr “ventestrøm” fra nettselskapet

– Kan hindre tvister

– De oppdaterte vilkårene vil gjøre det klarere for forbrukerne hvilke vilkår som gjelder ved kjøp av strøm. De vil også sikre at forbrukerne får varsel om endringer i priser og betingelser, sier juridisk direktør i Forbrukerombudet Frode Elton Haug, og legger til:

Vann.jpeg

– Vi håper dette kan styrke strømmarkedet og bidra til å hindre tvister mellom forbrukere og strømselskap i framtiden

Enklere avtaler for alle parter

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge mener endringene bidrar til enklere og mer rasjonelle avtaler både for strømkundene og leverandørene.

– For eksempel kan avtaler som går ut, videreføres på spottpris med et fast tillegg. Det er gunstigere både for kundene og for leverandørene. I tillegg har vi fått klare regler for hva kunder må̊ betale ved brudd på bindingstid, seier Ulseth.

Strømselskapene skal ta de nye standardvilkårene i bruk snarest mulig og senest innen 1. januar 2017.

Gasta Design