Norge har lengst strømbrudd i Norden

I Danmark har en kunde strømavbrudd på i gjennomsnitt under 20 minutter i året. I Norge handler det om et snitt på 2,5 timer årlig per kunde for perioden 2012-2016.

Ofte skyldes srømbrudd i Norge at trær faller over kraftlinjer.

Ofte skyldes srømbrudd i Norge at trær faller over kraftlinjer.

Svenske og finske strømkunder har i snitt hatt avbrudd på rundt 2 timer.

Det kommer fram i en rapport utarbeidet av Dansk Energi, hvor data blant annet fra Council of European Energy Regulators (CEER) er hentet inn.

 Midt på treet i Europa

Danmark har best leveringssikkerhet ikke bare i Norden, men i hele Europa. Norge er midt på treet av europeiske land. Verst er det i Romania. Her hadde snittkunden i femårsperioden strømbrudd på 650 minutter, noe som tilsvarer nærmere 11 timer på årsbasis..

Rapporten presenterer også strømbrudd et enkelt år, nemlig 2016. I Danmark var det omtrent det samme som snittet.

I de tre andre nordiske  landene var det bedre enn snittet for femårsperioden. I Finland 81 minutter, i Sverige 94 minutter og i Norge 129 minutter.

I Danmark i 2018 var det gjennomsnittlige strømbruddet per kunde 22 minutter. I snitt hadde hver kunde 0,48 strømbrudd, ifølge Dansk Energi.

Kilde: Europower

Linda Kvam Bjørkum