Leveringsplikt

Nettselskapene er pålagt leveringsplikt for å sikre at kundene ikke skal miste strømmen ved flytting, når strømleverandøren ikke lenger kan levere strøm, (t. d. ved konkurs), eller når kunden ikke betaler strømregningen og strømleverandøren av den grunn avslutter leveransen.

I slike situasjoner får kunden automatisk – som følge av leveringsplikten – strøm fra nettleverandøren i området der han bor.

Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Prisen de betaler i denne tiden skal ikke være høyere enn spotprisen for området, pluss et påslag på 5 øre/kWh ekskl. moms (dvs. 6,25 øre/kWh inkl. moms).

Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyere pris for at kundene skal ha insentiv til å velge en strømleverandør.

Nettselskapene er pålagt å informere kundene om hvordan de kan finne en ny leverandør. Leveringsplikt er ment å væra en midlertidig løsning og skal derfor være dyrere enn om den samme kraften blir kjøpt fra en strømleverandør.

Gasta Design