Kraftsituasjonen uke 35

Norske kraftpriser var de laveste i Norden

Norge hadde de laveste kraftprisene i Norden forrige uke. Områdeprisene i Norge lå i snitt mellom 32,2 og 37,4 øre/kWh. Dette er 30 til 40% lavere enn samme uke i fjor. Høyere kraftproduksjon, lavere forbruk og lave kraftpriser i Norge førte til en eksportøkning sammenlignet med uka før.

Vær og hydrologi

I uke 35 var temperaturen 3-5 grader over normalen i hele landet. Denne uken er det ventet kjøligere vær med temperaturer som er 2-4 grader under normalen i hele landet.

For uke 35 er det et beregnet tilsig til kraftmagasinene på 3,2TWh, det er 20 % over gjennomsnittet for siste 20 år. Tilsiget i uke 36 er ventet å bli 2,8TWh, det er som gjennomsnittet.

Kilde: NVE

Linda Kvam Bjørkum