Kraftsituasjonen uke 36

Norske priser blant de laveste i Norden

I forrige uke økte strømforbruket i Norge med åtte prosent sammenlignet med uken før, det henger sammen med temperaturnedgangen. Strømproduksjonen økte med fem prosent sammenlignet med uken før.

De gjennomsnittlige områdeprisene i Norge lå mellom 29,9 og 35,5 øre/kWh, som var blant de laveste i Norden. De norske områdeprisene gikk ned mellom null og sju prosent sammenlignet med uken før. Prisnedgangen kommer mellom annet av økt vindkraftproduksjon i Danmark, lavere brenselpriser på kontinentet og forbedret hydrologisk balanse i Norge.

nve minilogo extra info.blogg.PNG

Lavere områdepriser i Norge sammenlignet med nabolandene våre førte til at Norge ble nettoeksportør av strøm for 14. uke på rad. Så langt i år har eksporten av strøm fra Norge vært like stor som importen til Norge.

Vèr og hydrologi

I uke 36 var temperaturen 2-3 grader under gjennomsnittet for siste 20 år i hele landet. I uke 37 er det ventet temperaturer som er 1-2 grader under gjennomsnittet.

For uke 36 er det et beregnet tilsig til kraftmagasinene på 3,3 TWh, det er 26 prosent over gjennomsnittet siste 20 år. Det er ventet relativt mye nedbør i uke 37, men tilsiget er likevel ventet å bli 2,6 TWh, som er 10 prosent under gjennomsnittet.

Ut fra prognosene ventes litt snø i høyfjellet i Sør-Norge i løpet av uke 37.

Linda Kvam Bjørkum