Kraftsituasjonen uke 33

Kilde: NVE

NVE[1].jpg

Mer vindkraft og kjernekraft bidro til lavere priser i Norden

Trass i et noe høyer forbruk, gikk kraftprisene i Norden ned i uke 33. Mellom annet bidro mer vindkraft i Sverige og høyere produksjon fra norske elvekraftverk til prisnedgangen. I tillegg kom det svenske kjernekraftverket Forsmark 2 tilbake i drift etter to ukers vedlikehold.

I Norge ble kraftprisene redusert med ca. 7-8 prosent sammenlignet med uken før. Nedgangen medvirket til lavere produksjon fra norske magasinkraftverk, og krafteksporten fra Norge til utlandet ble halvert fra uken før.

Hittil i år har Norge hatt en nettoimport på ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.

Vær og hydrologi

I uke 33 var temperaturen i Sør-Norge 1-2 grader lavere enn gjennomsnittet for siste 20 år. I Nord-Norge var temperaturen ca. en grad høyere enn gjennomsnittet.

For uke 33 er det et beregnet tilsig til kraftmagasinene på 3,5TWh, det er 20 prosent over gjennomsnittet siste 20 år.

Snømengden i magasinområdene er i følge beregningene ca. 2 TWh. Det er 0,5 TWh mindre enn forrige uke og 0,5 TWh mindre enn gjennomsnittet for perioden 1999-2018.

Linda Kvam Bjørkum