Kraftsituasjonen sommeren 2019

Grafen over viser sommerprisene for alle områder de siste fem årene. Prisene for alle områder er oppgitt ink.mva (NO4 eks.mva).

Grafen over viser sommerprisene for alle områder de siste fem årene. Prisene for alle områder er oppgitt ink.mva (NO4 eks.mva).

Uke 27: Denne uken var det ikke store forandringer i produksjon eller forbruk. Gjennomsnittlige norske områdepriser for uken var noe redusert, og lå mellom 26,5 og 27,4 øre/kWh. Samme uke var temperaturen 3-5 grader under normalen i hele landet.

Uke 28: Gikk den norske kraftprisen opp tjueto prosent fra uken før- dette grunnet prisoppgang på kull, gass og utslippskvoter for CO2. Prisen for utslipp av CO2 nådde de høyeste nivåene siden 2008. Samtidig gikk den nordiske vindkraftproduksjonen kraftig ned, noe som også bidro til prisøkning. I uke 28 var temperaturen 0-3 grader over normalen i Sør-Norge, og lå som normalt i Nord-Norge.

Uke 29: Forrige uke gikk de gjennomsnittlige norske områdeprisene opp med ca. åtte prosent. Dette førte til en kraftpris på 34,8-36,6 øre/kWh. Trass i prisoppgangen var de norske områdeprisene blant de laveste i Norden. I uke 29 var temperaturen i hele landet omtrent gjennomsnittet for siste 20 år.

Uke 30: Liten økning i kraftprisene. Forrige uke gikk den gjennomsnittlige strømprisen i norske prisområder opp med mellom en og fem prosent. Dette førte til tilnærmet lik pris i alle prisområder på 36,4 øre/kWh. Norge hadde de laveste strømprisene i Norden forrige uke, noe som førte til at Norge vart nettoeksportør av strøm for åttende uke på rad. I uke 30 var temperaturen i hele landet 4-6 grader over gjennomsnittet for siste 20 år.

Uke 31: For uke 31 lå de norske områdeprisene mellom 38,6-38,7 øre/kWh, en økning på seks prosent sammenlignet med uken før. Økningen har sammenheng med lavere kraftproduksjon i Sverige og Danmark. Trass økningen har Norge de laveste prisene i Norden. I uke 31 var temperaturen i Sør-Norge 1-2 grader over gjennomsnittet for siste 20 år. I Nord-Norge var temperaturen 1-2 grader lavere enn gjennomsnittet.

Uke 32: Etter en relativt tørr og vindstille juli, bidrog været i helga til økt uregulert kraftproduksjon og lavere kraftpriser i Norden. Høy vindkraftproduksjon medvirket dessuten til at Norden var nettoimportør av kraft i uke 32. Denne uken var temperaturen i hele landet opp mot en grad over gjennomsnittet for siste 20 år.

Uke 33: Trass et noe høyere forbruk, gikk kraftprisene i Norden ned i uke 33. Mellom annet bidrog mer vindkraft i Sverige og høyere produksjon fra norske elvekraftverk til prisnedgangen. I tillegg kom det svenske kjernekraftverket Forsmark 2 tilbake i drift etter to ukers vedlikehold. I Norge ble kraftprisene redusert med ca. 7-8 prosent sammenlignet med uken før. I uke 33 var temperaturen i Sør-Norge 1-2 grader lavere enn gjennomsnittet for siste 20 år. I Nord-Norge var temperaturen ca. en grad høyere enn gjennomsnittet.

Uke 34: Det var ingen store endringer i forbruk og kraftproduksjon i Norden sammenlignet med uken før. I Norge lå kraftprisene mellom 33 og 35 øre/kWh, som var blant de laveste i Norden. Mer kraftproduksjon i Norge førte til en eksportøkning sammenlignet med uken før. I uke 34 var temperaturen så og si som normalt i hele landet.

Grafen viser prisutviklingen de siste 20 månedene. NB! Prisene er oppgitt eks.mva.

Grafen viser prisutviklingen de siste 20 månedene. NB! Prisene er oppgitt eks.mva.

Kilde: NVE

Linda Kvam Bjørkum