Kraftproduksjonen ned

europower.jpeg

I forrige uke ble kraftproduksjonen redusert med 30 prosent fra uken før, da det for øvrig var rekordhøy kraftproduksjon. Fra uke 3 til uke 4 gikk vi for øvrig fra nettoeksport til nettoimport.

Total kraftproduksjon i uke 4 endte på 2,9 TWh som er en nedgang på hele 30 på prosent fra uken før, da det for øvrig ble satt produksjonsrekord (4,2 TWh) i Norge. Den rekordhøye kraftproduksjonen i uke 3 ga en nettoeksport av kraft på over en halv TWh, mens vi i uke 4 hadde en nettoimport til tross for høyere temperaturer og lavere forbruk. Det fremgår i Kraftsituasjonsrapporten fra NVE for uke 4.

Venter 140 prosent av det normale

Uværet på Vestlandet sammen med en våtere værtype i hele landet forrige uke ga 7,2 TWh i nedbørenergi. Det er 180 prosent av det normale. Så langt i år er det kommer 11,7 TWh nedbørenergi, 3,8 TWh under det normale. Dette ser ut til å justere seg inn med en forventning om at det i inneværende uke vil komme mye nedbør.  Prognosert nedbørenergi for uke 5 er 4,9 TWh, som er 140 prosent av normalen.

Temperaturene ventes i inneværende uke å lande over det normal med 1-2 grader. Forrige uke var temperaturene 3-5 grader høyere enn normalt i Norge.

Gasta Design