Fremtiden er elektrisk

KILDE: STATNETT

fremtiden-er-elektrisk.png

I Norge fikk vi elektrisk kraft for omlag 100 år siden da de første lampene ble tent i Hammerfest. I begynnelsen var tilgangen til elektrisitet begrenset, men etter hvert ble tilgangen på strøm allemannseie og bruksområdene økte raskt. I dag er vi helt avhengig av elektrisk kraft og vi vil bli enda mer avhengig i fremtiden.

Med elektrisk kraft kan vi nå klimamålene

Samfunnet er helt avhengig av kraft. Kraft kan produseres fra mange kilder som olje, gass, vind, vann, sol eller atomkraft. Så godt som all kraftproduksjon i Norge er fornybar vannkraft. I andre land kommer mye av kraften fra kull og gass. Dette medfører store utslipp av CO₂. Om noen tiår må klimagassutslippene være drastisk reduserte og omleggingen med overgang til vindkraft og solkraft.

Hver nordmann slipper ut 11 tonn CO₂ i året. I 2050, når dagens yngste generasjoner nærmer seg 40-årsalderen, må utslippet i følge FN være kuttet til 2 tonn. Vi må tilbake til Hammerfest på 1900-tallet, før det moderne Norge ble til, for å finne slike utslippsnivåer. For å komme dit må mange ting skje – blant annet må energibruken flyttes til CO₂-frie energibærere. Strøm er overalt allerede i dag – men i fremtiden vil den overta enda mer og fortrenge fossile energibærere. Biltrafikk og elektriske biler er kroneksempelet – men det finnes flere.

Hvordan ser fremtiden ut?

Klaus Æ. Mogensen ved Instituttet for Fremtidsforskning i København har mange tanker om hvordan den elektriske fremtiden blir.Han tror også det blir mer vanlig å bruke overskuddsstrøm. - Det vil bli vanligere å lade el-bilene hjemme enn på stasjoner. Hvis man har solceller eller små vindturbiner på taket, kan overskuddsstrøm, som man ikke bruker i hjemmet, brukes til å lade bilens batteri, Det samme vil man se i kontorlandskap. De vil få store vinduer med solceller, hvor deler av lyset som kommer igjennom blir gjort om til strøm, sier Mogensen.

Nye teknologi gir nye vaner

Den teknologiske utviklingen gir oss nye muligheter, nye standarder og medfører nye vaner.  Tenk bare hva har blant annet smarttelefoner og sosiale medier gjort med hverdagen for stadig flere av oss? De knytter oss enda tettere til elektrisitet som et avgjørende premiss for en velfungerende hverdag, både i arbeidslivet og på det private. Det er nesten ikke mulig å tenke seg en hverdag uten tilgang på elektrisk kraft. Samfunnet blir stadig mer avhengig av tilgangen på strøm, hele tiden, hele året.

Om kun én generasjon frem i tid vil et sterkere nett være avgjørende

Endringen i energibruk er stor, og førti år er ikke så lenge som det høres ut til. Ser vi på investeringer i infrastruktur, er det kun én investeringssyklus frem i tid. Nettinvesteringer vi gjør i dag skal vi leve med også i 2050, så vi bør helst investere rett – og i rett tid. Befolkningsvekst, endret energibruk og økt strømavhengighet gjør at behovet for nytt strømnett øker betydelig.

Et riktig dimensjonert kraftsystem med en velsmurt infrastruktur er forutsetningen for å nå alle målsettinger. Både samfunnsøkonomiske og klimatiske. Uten riktig dimensjonering vil fremtidens kraftbehov aldri kunne dekkes.

Statnett bygger neste generasjon sentralnett nå slik at du kan tenke på fremtiden. Les mer om deres prosjekter her.

Gasta Design