Flere bytter strømleverandør

Det var fem prosent flere leverandørskifter blant husholdningskunder andre kvartal 2018 enn i samme periode året før. De høye strømprisene kan være en av årsakene. En fersk undersøkelse fra NVE viser at 140.000 husholdningskunder skiftet strømleverandør i årets andre kvartal. Det tilsvarer en økning på fem prosent fra samme kvartal i 2017. Blant næringskundene var det 12.400 leverandørskifter. Det er en økning på 20 prosent fra året før.

Sammenheng med strømprisen

– Kundene blir ekstra bevisste i perioder med høye strømpriser, så dette er nok en av årsakene til økningen i leverandørskifter, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Det siste halvåret har strømprisene vært høyere enn normalen. Ifølge NVE var strømprisen for forbrukere med spotprisavtale i underkant av 50 prosent dyrere i andre kvartal 2018, sammenliknet med samme kvartal i 2017.

Antall leverandørskifter er også en indikator for graden av konkurranse i sluttbrukermarkedet. 

– I Norge er det både enkelt og kostnadsfritt å bytte strømleverandør. Sterk konkurranse mellom selskapene er viktig for kundene og en forutsetning for et velfungerende sluttbrukermarked for strøm, sier Solberg.

Høy produksjon

NVEs rapport for kraftsituasjonen forrige uke viser at norsk vannkraftproduksjon økte til over 3 TWh. Det er 20 prosent over normalen. Den høye produksjonen skyldes, ifølge NVE, sterk nedgang i nordisk vindkraftproduksjon, økt forbruk og høyere kraftpriser.

Det var også en liten økning i magasinfyllingen, opp med 0,4 prosentpoeng til 76,8 prosent. Høyeste fyllingsgrad hadde Vest-Norge med 83,2 prosent.

Kilde: Energi Norge

Gasta Design