Et merkeår for vindkraften

Kilde: Europower

Vindkraften er en fundamental forutsetning for Europas grønne skifte.

Vindkraften er en fundamental forutsetning for Europas grønne skifte.

I fjor var vind den nest største energikilden i Europa målt i installert effekt. Men etter alle solemerker vil vindkraften gå forbi naturgass og spille førstefiolin i den europeiske energimiksen allerede i løpet av året. 

Bildet av en bransje i massiv vekst forsterkes med at det de siste årene har blitt notert nye rekorder hvert eneste år, og fjoråret var intet unntak. Men vindkraftrekordene ble slått i europeiske styrerom snarere enn på anleggsplasser.

Etter rekordåret 2017 ble det nemlig en ganske betydelig nedgang i installerte vindkraftverk i Europa i fjor. Ifølge Wind Europe var 2018 det dårligste året for ny-installasjoner på land siden 2008, og med totalt 11,7 GW nyinstallert vindkraft i Europa ble det en nedgang på 32 prosent. Av de nyinstallerte kraftverkene var 2,65 GW offshore.

Følg pengene

Men dersom en følger pengene ser det ikke akkurat ut til at nedgangen i installert effekt er begynnelsen på et fall for europeisk vindkraft. For investeringslysten i bransjen er det ingenting i veien med. Det ble investert over 26 milliarder euro i europeisk vindkraft i fjor, som er godt over 250 milliarder kroner.

Investeringene økte dermed med 20 prosent i forhold til 2017, samtidig som det ble slått ny rekord i endelige investeringsbeslutninger tilsvarende 16,7 GW i fremtidige prosjekter. Kanskje det mest oppløftende ved disse tallene er at det kun trengtes en 20 prosents økning i investeringene for å finansiere en 45 prosents økning i kapasitet.  

Det ble altså besluttet å bygge vindparker som utgjør omtrent halvparten av effekten til all norsk vannkraft. Forpliktelsene sørger for at vindkraften nå står for 63 prosent av alle fornybar-investeringer i Europa. I 2017 stod bransjen for «bare» 52 prosent.

Les mer i neste utgave av Energi.

Gasta Design