– Å redde fugleliv er viktigere enn pene vindmøller

Forskning viser at svartmaling av vindturbiner reduserer fugledød. Naturvernorganisasjoner reagerer på at bransjen bruker det visuelle som argument for ikke å svinge malekosten.

Svartmalte rotorbland på vindturbiner på Smøla reduserte fuglekollisjoner med 70 prosent. Foto Roel May, Nina

Svartmalte rotorbland på vindturbiner på Smøla reduserte fuglekollisjoner med 70 prosent. Foto Roel May, Nina

– Alle avbøtende tiltak som kan hindre fugler i å kollidere med vindturbinene bør settes ut i live. Det er skuffende at et så enkelt tiltak som å male ikke følges opp, sier generalsekretær Kjetil Aadne Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening til Europower.

Forskere ved Nina (Norsk institutt for naturforskning) kunne påvise at det å male et rotorblad på vindturbinen svart reduserte antall fuglekollisjoner med 70 prosent. Ved maling av den nederste delen av turbintårnet ble fuglekollisjoner redusert med 30 prosent.

Det er to år siden resultate ble kjent, men likevel har ikke en eneste vindkraftutbygger svingt malekosten. Solbakken er oppgitt over dette.

  

– Ingen bryr seg

– De har vel  har ikke fått beskjed fra myndighetene om at de skal ta slike hensyn og da gjør de det heller ikke. Ingenting skjer, ingen bryr seg, sier han.

Han har liten sans for det visuelle argumentet mot svartmaling på vindmøllene.

– Jeg har hørt at noen synes helhvite vindturbiner er pene, men hva som er pent eller ikke må ikke legges vekt på her. Å redde fugleliv er viktigere enn pene vindemøller.

Han påpeker at Norsk Ornitologisk Forening ofte er negative til vindkraftverk av to grunner.

– Vi er fuglenes advokater og vi ser at trekkende fugler kan kollidere med vindturbinene. Dessuten ser vi at vindkraftverkene ofte bygges i ødemarken, i urørt natur og medfører store miljøødeleggelser sier Solbakken, som håper ikke minst at svartmaling blir tatt i bruk i forbindelse bygging av havvindkraftverk.

   

– Fugl og natur bør veie tyngre enn det visuelle

Også Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom reagerer på at ingen maler turbinene til tross for klare forskningsfunn.

– Hensyn til fugl og natur bør veie tyngre enn det visuelle, så markering av turbinder bør absolutt vurderes der man kan anta at det vil redusere kollisjonsfaren, sier han.

Han mener kartleggingen av naturen generelt i konsesjonsprosessene er for dårlig idag, og peker på hubroen som ble funnet på Sørmarkfjellet.

– Det trengs betre kartlegging slik at man kan vite hvor man skal og ikke skal plassere vindturbinene for å unngå uopprettelig skade på sårbare arter og naturtyper.

Kilde: Europower

Linda Kvam Bjørkum